Corsa campestre LdV 22/23

Vincitori "Corsa campestre" (M) a.s. 2022/2023

Pos. Cassi prime 600m Classi seconde 1000m Classi terze 1000m
Alunno Classe Tempo Alunno Classe Tempo Alunno Classe Tempo
1 Diego F. 1^C 2'08" Alessandro G. 2^D 3'48" Emanuele D.A. 3^D 3'29"
2 Adriano V. 1^B 2'09" Diego D.N. 2^D 3'49" Nicolà S. 3^D 3'30"
3 Loay A. 1^C 2'10" Marco P. 2^D 3'51" Leonardo C. 3^C 3'36"
4 Mario C. 1^D 2'11" Omar G. 2^F 3'54" Lorenzo I. 3^C 3'38"
5 Ilias G. 1^B 2'12 Daniele A. 2^C 3'54" Alessio M. 3^D 3'39"
6 Mattia D.C. 1^D 2'14" Tonio N. 2^C 3'56" Matteo F. 3^C 3'44"
7 Tommaso D.A. 1^D 2'14" Matteo M. 2^C 3'57" Alessandro B.F. 3^B 3'45"
8 Pietro R. 1^D 2'20" Fabrizio C. 2^D 4'03" Mohammed B. 3^C 3'46"

Vincitrici "Corsa campestre (F) a.s. 2022/2023

Pos. Cassi prime 600m Classi seconde 1000m Classi terze 1000m
Alunno Classe Tempo Alunno Classe Tempo Alunno Classe Tempo
1 Alysia M. 1^B 2'20" Nina S. 2^D 4'24" Stella S. 3^C 4'14"
2 Navneet K. 1^E 2'27" Daryna 2^A 4'25" Delia F. 3^B 4'25"
3 Francesca D. 1^C 2'28" Sara H. 2^F 4'37" Beatrice C. 3^F 4'32"
4 Mariam P. 1^E 2'31" Angelica R. 2^C 4'40" Denisa T. 3^E 4'35"
5 Elisa C. 1^B 2'31" Jiaqi Z. 2^E 5'02" Jaspreet K. 3^D 4'40"
6 Cecilia P. 1^E 2'32" Gloria S. 2^C 5'02" Irene S. 3^A 4'43"
7 Cecilia C. 1^B 2'32" Martina B. 2^E 5'04" Eleonora C. 3^A 4'45"
8 Sofia E. 1^D 2'33" Maria P. V. 2^A 5'04" Beatrice C. 3^C 4'53"